CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Goals & Objectives

Our goals and objectives.

Nodau & Amcanion

Y nod yw darparu pob claf ag ansawdd uchaf o ofal i gleifion a diogelwch cleifion. Mae'r amcan hwn yn ei gwneud yn ofynnol bod pob llawfeddyg, nyrs, ac aelod staff yn rhagweld ac yn rhagori ar ddisgwyliadau y claf.

Angen gwybodaeth ychwanegol? Ffoniwch (973) 324-2300 neu cysylltu â ni ar-lein.
© 2013 Essex Llawfeddygol, LLC. All rights reserved.
go to top