CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Vision & Values

Our vision and values.

Gweledigaeth & Gwerthoedd

Ein Gweledigaeth

Er mwyn gwneud y gorau o iechyd ac ansawdd bywyd ein cleifion drwy ddarparu gofal proffesiynol ac addysg mewn ysgol gyfun, rhagweithiol, modd cost-effeithiol a blaengar. Mae ein gweledigaeth yn canolbwyntio ar gysur a diogelwch cleifion, ansawdd y gofal, canlyniadau cadarnhaol a boddhad cleifion.

Ein Gwerthoedd

  • Er mwyn darparu'r safon uchaf o ofal i gleifion
  • I gwrdd a rhagori ar ddisgwyliadau y claf yn gyson
  • Er mwyn gwella ein gwasanaeth a gofal yn barhaus
  • I hyrwyddo diogelwch cleifion a chanlyniadau cadarnhaol.
Angen gwybodaeth ychwanegol? Ffoniwch (973) 324-2300 neu cysylltu â ni ar-lein.
© 2013 Essex Llawfeddygol, LLC. All rights reserved.
go to top