CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Llawdriniaeth orthopedig

Learn more about orthopedic surgery at Essex Surgical.

New Jersey Meddygfa Orthopedig

ES darparu'r safon uchaf o ofal orthopedig ar gyfer ei chleifion ac mae wedi ennill enw da o ragoriaeth. Mae ein llawfeddygon orthopedig cael eu hardystio Bwrdd, brofiad aruthrol, ac mae ganddynt gyfradd uchel iawn o lwyddiant. Ein prif nod yw i ddychwelyd ein cleifion i ffordd o fyw weithgar, gyda phoen ychydig iawn o, ac yn gyflym adennill.

Ar Essex Llawfeddygol, rydym yn perfformio llawdriniaeth un diwrnod ar yr ysgwydd, llaw, clun, pen-glin, droed, a ffêr. Gall ein llawfeddygon yn perfformio arthrosgopi llai ymwthiol i wneud endoriadau bach a byrhau'r amser adfer. Essex Llawfeddygol Mae cyflwr y cyfarpar diweddaraf i wneud y gorau canlyniadau ein cleifion ac i ddarparu yn y pen draw mewn diogelwch cleifion, mewn amgylchedd preifat a chyfforddus.

Angen gwybodaeth ychwanegol? Ffoniwch (973) 324-2300 neu cysylltu â ni ar-lein.
© 2013 Essex Llawfeddygol, LLC. All rights reserved.
go to top