CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Vision & Values

Our vision and values.

Lub Zeem Muag & Txiaj

Peb Lub Zeem Muag

Yuav kom loj kawg nkaus noj qab haus huv thiab zoo ntawm lub neej ntawm peb cov neeg mob los ntawm muab kev txawj kev saib xyuas thiab kev kawm ntawv nyob rau hauv ib qho kev, proactive, tus nqi-txuag thiab tau raws. Peb lub zeem muag tsom rua tus neeg mob xis nyob thiab kev ruaj ntseg, zoo ntawm kev kho mob, zoo tshwm sim thiab tus neeg mob txaus siab.

Peb lub txiaj

  • Yuav kom muab lub siab tshaj plaws zoo ntawm tus neeg mob kev kho mob
  • Yuav kom tau raws li xwm yeem thiab muaj ntau tshaj li tus neeg mob uas xav kom
  • Yuav kom tsis tu ncua los txhim kho peb cov kev pab thiab kev kho mob
  • Yuav kom txhawb tus neeg mob muaj kev ruaj ntseg thiab zoo tshwm sim.
Yuav tsum tau cov lus qhia ntxiv? Hu rau (973) 324-2300 los yog hu rau peb hauv online.
© 2013 Essex phais, LLC. All rights reserved.
go to top