CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Filozofi Nwayo

Our core philosophy.

Filozofi debaz nou yo

  • Pou amelyore bon jan kalite a nan sitiyasyon lavi ak sante nan kominote n ap sèvi yo.
  • Pou yo ka bay sèvis nan yon pratik, zanmitay, ak pran swen anviwònman.
  • Pou yo kapab koute efektif nan livrezon nou nan sèvis.
  • Pou yo kapab yon lidè nan jaden yo nan konpetans debaz nou yo.
  • Pou yo ka bay san rete evalyasyon ak amelyorasyon nan kalite swen.
  • Ankouraje yon anviwònman edikasyonèl ak sipòtif ki atire ak konsève pwofesyonèl konpetan ak pran swen swen sante.

 

Bezwen plis enfòmasyon? Rele (973) 324-2300 oswa kontakte nou sou entènèt.
© 2013 Essex chiriji, LLC. All rights reserved.
go to top