ໂທຫາ: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 ນ

ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອາ​ການ​ເຈັບ​ປວດ

Learn more about pain management at Essex Surgical.

New Jersey Pain Management

Essex Surgical is a dynamic and responsive center that is dedicated to pain management.
Our physicians achieve a very high patient satisfaction rate through a combination of experience and professionalism. ໃນ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ Essex, we perform multiple procedures directed to the cervical, thoracic, lumbar spine, and sacroiliac joint.

Our procedures include many types of epidural injections to the cervical, thoracic, and lumbar spine as well as sacroiliac injections and selective nerve root blocks. We also perform radiofrequency ablation, percutaneous discectomy, and dorsal column stimulator trials. For our patient’s comfort and safety, many of these procedures are performed under IV sedation or general anesthesia by our Board Certified anesthesiologists.

ຕ້ອງ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ?
ໃຫ້​ໂທ​ຫາ (973) 324-2300 ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສູນ​ຮັບ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ແລະ​ຫມໍ​ເວັບ.
© 2013 ການ​ຜ່າ​ຕັດ Essex, LLC. ທິການ.
ໄປທາງເທີງ