• எங்களை தொடர்பு
  தொடர்பு தகவல்
  எஸ்செக்ஸ் அறுவை சிகிச்சை, எல்எல்சி
  776 NORTHFIELD அவென்யூ
  வெஸ்ட் ஆரஞ்ச், NJ 07052
  பி: (973) 324-2300
  மற்றும்: info@essexsurgicalnj.com


  வெஸ்ட் ஆரஞ்ச், NJ
அழைப்பு: (973) 324-2300
8:00 நான் - 8:00 மாலை

எலும்பு மூட்டு அறுவை சிகிச்சை

Learn more about orthopedic surgery at Essex Surgical.

New Jersey Orthopedic Surgery

ES provides the highest quality of orthopedic care for its patients and has earned a reputation of excellence. Our orthopedic surgeons are Board certified, have tremendous experience, and have a very high rate of success. Our main goal is to return our patients to an active lifestyle, with minimal pain, and a fast recover.

எஸ்செக்ஸ் அறுவை சிகிச்சை மணிக்கு, we perform same day surgery on the shoulder, hand, hip, knee, foot, and ankle. Our surgeons can perform minimally invasive arthroscopy to make small incisions and shorten the recovery time. Essex Surgical has state of the art equipment to maximize our patient’s results and to provide the ultimate in patient safety, within a private and comfortable environment.

கூடுதல் தகவல் தேவை? அழைப்பு (973) 324-2300 அல்லது ஆன்லைன் எங்களை தொடர்பு.
© 2013 எஸ்செக்ஸ் அறுவை சிகிச்சை, எல்எல்சி. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
மேலே செல்லுங்கள்