• எங்களை தொடர்பு
  தொடர்பு தகவல்
  எஸ்செக்ஸ் அறுவை சிகிச்சை, எல்எல்சி
  776 NORTHFIELD அவென்யூ
  வெஸ்ட் ஆரஞ்ச், NJ 07052
  பி: (973) 324-2300
  மற்றும்: info@essexsurgicalnj.com


  வெஸ்ட் ஆரஞ்ச், NJ
அழைப்பு: (973) 324-2300
8:00 நான் - 8:00 மாலை

முதுகெலும்பு அறுவை சிகிச்சை

Learn more about spine surgery at Essex Surgical.

New Jersey Spine Surgery

Spinal problems are most widespread and debilitating medical conditions causing pain, restricting mobility, and degrading quality of life. Our renowned spinal surgeons at ES perform advanced procedures using minimally invasive back surgery techniques, new imaging technology, microsurgery, and other therapeutic breakthroughs to expand the treatment options for our patients.

Essex Surgical is dedicated to being one of the leading ambulatory surgery centers for the advanced treatment of spinal problems. Our surgeons perform cervical and lumbar discectomies and fusions as well as laminectomies, kyphoplasties, and sacroiliac surgery. எஸ்செக்ஸ் அறுவை சிகிச்சை மணிக்கு, our surgeons and staff provide the best possible spinal care tailored to the needs of each individual patient.

கூடுதல் தகவல் தேவை? அழைப்பு (973) 324-2300 அல்லது ஆன்லைன் எங்களை தொடர்பு.
© 2013 எஸ்செக்ஸ் அறுவை சிகிச்சை, எல்எல்சி. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
மேலே செல்லுங்கள்