CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Goals & Objectives

Our goals and objectives.

Mục tiêu & Mục tiêu

Mục đích là để cung cấp cho tất cả các bệnh nhân với chất lượng cao nhất của chăm sóc bệnh nhân và bệnh nhân an toàn. Mục tiêu này đòi hỏi tất cả các bác sĩ phẫu thuật, y tá, và nhân viên dự đoán và vượt quá mong đợi của bệnh nhân.

Cần thông tin bổ sung? Kêu (973) 324-2300 hoặc liên hệ với chúng tôi trực tuyến.
© 2013 Essex phẫu thuật, LLC. All rights reserved.
go to top