CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Vision & Values

Our vision and values.

Tầm nhìn & Giá trị

Tầm nhìn của chúng tôi

Để tối đa hóa sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân của chúng tôi bằng cách cung cấp chăm sóc chuyên nghiệp và giáo dục một cách toàn diện, chủ động, tiết kiệm chi phí hiệu quả và tiến bộ. Tầm nhìn của chúng tôi tập trung vào sự thoải mái và an toàn bệnh nhân, chất lượng chăm sóc, kết quả tích cực và sự hài lòng của bệnh nhân.

Giá trị của chúng tôi

  • Để cung cấp chất lượng cao nhất của chăm sóc bệnh nhân
  • Để luôn đáp ứng và vượt quá mong đợi của bệnh nhân
  • Không ngừng nâng cao dịch vụ và chăm sóc của chúng tôi
  • Để thúc đẩy an toàn bệnh nhân và kết quả tích cực.
Cần thông tin bổ sung? Kêu (973) 324-2300 hoặc liên hệ với chúng tôi trực tuyến.
© 2013 Essex phẫu thuật, LLC. All rights reserved.
go to top