CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Tài bệnh nhân

Patient information, forms and resources.

Thông tin bệnh nhân và Tài nguyên

Cảm thấy tự do để duyệt các nguồn lực bệnh nhân của chúng tôi để tìm kiếm thông tin hữu ích cho bệnh nhân trước khi, trong và sau chuyến thăm của bạn với chúng tôi.

Các hình thức bệnh nhân và tải về

Get Adobe ReaderTải ở định dạng PDF. Acrobat/Reader is required to view and download files. The Acrobat Reader can be downloaded for free đây.

 


Trong số bệnh nhân thành phố

Nếu bạn đang đi du lịch đến trung tâm phẫu thuật của chúng tôi từ ngoài thành phố, vui lòng truy cập của chúng tôi phòng khách sạn Trang cho biết thêm thông tin.

Cần thông tin bổ sung? Kêu (973) 324-2300 hoặc liên hệ với chúng tôi trực tuyến.
© 2013 Essex phẫu thuật, LLC. All rights reserved.
go to top