CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Goals & Objectives

Our goals and objectives.

Ciljevi & Ciljevi

Cilj je da se svi pacijenti sa najviše kvalitete brige o pacijentu i pacijent sigurnost. Ovaj cilj zahtijeva da svaki kirurg, medicinska sestra, i član osoblja predviđa i premašuje očekivanja pacijenta.

Potrebne dodatne informacije? Zvati (973) 324-2300 ili Kontakt Online.
© 2013 Essex Surgical, LLC. All rights reserved.
go to top