• ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
  Contact Information
  ಎಸೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್, LLC
  776 NORTHFIELD ಅವೆನ್ಯೂ
  ವೆಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್, NJ 07052
  ಪಿ: (973) 324-2300
  ಮತ್ತು: info@essexsurgicalnj.com


  West Orange, NJ
CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Pain Physicians

Learn more about our New Jersey Pain Physicians

New Jersey Pain Physicians

ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾರಿನಿ, M.D.

Robert Marini, MD

973-844-9220

ವಿಶೇಷತೆ:
ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:
15 ನೆವಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ
BELLEVILLE, NJ 07109

 • ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ
 • ಪರ್ಯಾಯ ವಿಳಾಸ:
  3146 ಪೂರ್ವ ಟ್ರೆಮೊಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂ
  ಮದ್ಯ, NY 10461

  ಧೈರ್ಯ ಪಟೇಲ್, M.D.

  Prashant Patel, MD

  973-665-2011

  ವಿಶೇಷತೆ:
  ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆ

  ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:
  205 Ridgedale ಅವೆನ್ಯೂ
  Florham ಪಾರ್ಕ್, NJ 07932

 • ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ
 • ಶೈಲೇಂದ್ರ Hajela, M.D.

  Shailendra Hajela, MD

  973-844-9220

  ವಿಶೇಷತೆ:
  ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆ

  ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:
  15 ನೆವಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ
  BELLEVILLE, NJ 07109

  © 2013 ಎಸೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್, LLC. All rights reserved.
  go to top