CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Goals & Objectives

Our goals and objectives.

Целите & Цели

Целта е да се предоставят на всички пациенти с най-високо качество на грижите за пациентите и безопасността на пациентите. Тази цел изисква всеки хирург, медицинска сестра, и член на персонала предвижда и надхвърля очакванията на пациента.

Нуждаете се от допълнителна информация? Наричам (973) 324-2300 или свържете се с нас онлайн.
© 2013 Essex Хирургично, LLC. All rights reserved.
go to top