CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Vision & Values

Our vision and values.

Зрение & Ценности

Нашата визия

За увеличаване на здравето и качеството на живот на нашите пациенти чрез предоставяне на професионални грижи и образование в цялостен, проактивна, икономично и прогресивен начин. Нашата визия се фокусира върху комфорта на пациента и безопасност, качеството на грижите, положителни резултати и удовлетвореност на клиентите,.

Нашите ценности

  • За да се осигури най-високо качество на грижите за пациентите
  • За постоянно отговарят и надхвърлят очакванията на пациента
  • Непрекъснато да усъвършенстваме нашите услуги и грижи
  • За насърчаване на безопасността на пациентите и положителни резултати.
Нуждаете се от допълнителна информация? Наричам (973) 324-2300 или свържете се с нас онлайн.
© 2013 Essex Хирургично, LLC. All rights reserved.
go to top