CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Phòng khách sạn

Information for out of town patients

Phòng khách sạn

Best Western:

555 Northfield Avenue,
West Orange, NJ, 07052

Khoảng cách: 1.2 dặm
Điện thoại: (973) 731-5300

Thăm Trang | Hướng dẫn đường

Courtyard Marriott:

8 Rooney tròn
West Orange, NJ 07052

Khoảng cách: 3.7 dặm
Điện thoại: (973) 669-4725

Thăm Trang | Hướng dẫn đường

Wilshire Grand Hotel:

350 Pleasant Valley Way
West Orange, NJ 07052

Khoảng cách: 4.1 dặm
Điện thoại: (973) 731-7007

Thăm Trang | Hướng dẫn đường

Các Short Hills Hilton:

41 JFK Parkway
Short Hills, NJ 07078

Khoảng cách: 5.3 dặm
Điện thoại: (973) 379-0100

Thăm Trang | Hướng dẫn đường

 

Cần thông tin bổ sung? Kêu (973) 324-2300 hoặc liên hệ với chúng tôi trực tuyến.
© 2013 Essex phẫu thuật, LLC. All rights reserved.
go to top