CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Athroniaeth Craidd

Our core philosophy.

Ein Athroniaeth Craidd

  • Er mwyn gwella ansawdd bywyd a statws iechyd y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.
  • Er mwyn darparu gwasanaethau mewn cyfleus, gyfeillgar, a'r amgylchedd gofalgar.
  • Er mwyn bod yn gost effeithiol yn ein ddarparu gwasanaethau.
  • I fod yn arweinydd yn y meysydd ein cymwyseddau craidd.
  • Darparu gwerthuso a gwella ansawdd y gofal parhaus.
  • Er mwyn meithrin amgylchedd addysgol a chefnogol sy'n denu ac yn cadw gweithwyr proffesiynol gofal iechyd cymwys a gofalgar.

 

Angen gwybodaeth ychwanegol? Ffoniwch (973) 324-2300 neu cysylltu â ni ar-lein.
© 2013 Essex Llawfeddygol, LLC. All rights reserved.
go to top