CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Llawdriniaeth Blastig

Learn more about plastic surgery at Essex Surgical.

New Jersey Llawdriniaeth Blastig

Ar Essex Llawfeddygol, ein bwrdd Llawfeddygon Plastig ardystiedig perfformio y gweithdrefnau diweddaraf mewn llawdriniaeth gosmetig ac adluniol yn ddiogel iawn, preifat, ac amgylchedd cyfforddus. Er bod ein canolfan yn fforddiadwy iawn ac wedi ei leoli yn gyfleus yn y Saint Barnabas gymuned Ysbyty, ein llawfeddygon plastig yn denu cleifion o bob cwr o'r wlad.

Essex Llawfeddygol cyfuno gyflwr y dechnoleg celf, proffesiynoldeb, ac yn dyner ofal cariadus fel bod ein cleifion yn ddiogel, pampered, ac yn gyfforddus. Mae ein llawfeddygon yn perfformio wyneb, trwyn, amrant, ael, fron, a llawdriniaeth contouring corff. Maent hefyd yn perfformio liposugno, impio braster, weithdrefnau laser, a pilio cemegol. Diogelwch cleifion a boddhad cleifion yw ein prif nodau.

Angen gwybodaeth ychwanegol? Ffoniwch (973) 324-2300 neu cysylltu â ni ar-lein.
© 2013 Essex Llawfeddygol, LLC. All rights reserved.
go to top