• Na Kontaktoni
  Informatat kontaktuese
  Essex kirurgjikale, LLC
  776 Northfield Avenue
  West Orange, NJ 07052
  P: (973) 324-2300
  Dhe: info@essexsurgicalnj.com


  West Orange, NJ
THIRRJE: (973) 324-2300
8:00 PD - 8:00 PM

Goals & Objectives

Our goals and objectives.

Qëllimet & Objektivat

Qëllimi është që të sigurojë të gjithë pacientët me cilësinë më të lartë të kujdesit të pacientit dhe pacientit sigurisë. Ky objektiv kërkon që çdo kirurg, infermiere, dhe anëtar i stafit parashikon dhe tejkalon pritjet e pacientit.

Nevojë për informacion shtesë? Thirrje (973) 324-2300 ose na kontaktoni në internet.
© 2013 Essex kirurgjikale, LLC. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
go to top